Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

ABZ Vrijgevestigd Praktijk

Veelgestelde vragen

1. Kan ik met alle problemen terecht binnen de Praktijk?

Op de website leest u welke problemen behandeld worden. Het is uiteraard altijd mogelijk om contact op te nemen en uw vraag voor te leggen. Ik zal dan ook aangeven of u binnen de Praktijk verder geholpen kunt worden, zo niet, zal ik u moeten adviseren/ verwijzen waar u wel naartoe kunt met uw hulpvraag.

2. Bent u als maatschappelijk werker een psycholoog?

Nee, dat ben ik niet. Maatschappelijk werkers zijn tevens psychosociale hulpverleners en hebben een Hbo studie gevolgd. Om jezelf een psycholoog te noemen moet je naast deze opleiding een vierjarig wetenschappelijke psychologische studie gevolgd hebben om de benaming psycholoog te krijgen. Daarentegen zijn maatschappelijk werkers/ psychosociale hulpverleners professioneel opgeleid en vakbekwaam in wat ze doen. Door de registratie wordt een maatschappelijk werker dan ook geregeld getoetst en de tucht als klacht recht is hierin dan ook van toepassing.

3. Wat is het verschil tussen een maatschappelijk werker/ psychosociale hulpverlener en een psychotherapeut?

Een maatschappelijk werker/ psychosociale hulpverlener is een breed opgeleide generalist, die van vele markten thuis is. Een maatschappelijk werker richt zich niet alleen op het probleem, maar richt zich op de totaliteit van de mens. Psychosociale hulpverlening is maar 1 van de andere kerntaken die een maatschappelijk werker doet. Een psychotherapeut heeft een universitaire achtergrond en is verder gespecialiseerd op de behandeling van ernstige geestelijke ziekten/problemen. Een maatschappelijk werker kan zich verder specialiseren als psychotherapeute.

4. Van welke methodiek maak ik gebruik?

In de Praktijk zie ik ieder persoon als uniek, dus ook de probleembeleving en oplossing. Er wordt gewerkt met een op maat gesneden traject en zal gekeken worden naar de mens als een uniek individu. Niet alleen de klacht wordt gezien, maar de gehele mens.

5. Kan een ieder die in Amsterdam woont, zich aanmelden?

Ja, de Praktijk is er voor iedereen die in Amsterdam woont. Uiteraard is de keus aan u zelf, maar als dit een Praktijk is waar u graag naartoe zou willen, dan bent U van harte welkom.

6. Dossiervorming & Vertrouwelijkheid

Ik ben verplicht een dossier aan te leggen met hierin uw gegevens, behandelovereenkomst, hulpvraag en eventuele verdere afspraken. Dit dossier is vertrouwelijk en wordt niet zonder uw toestemming aan derden ter beschikking gesteld. U hebt zelf altijd het recht uw dossier op te vragen en in te zien. Daarnaast worden de overeenkomsten voor aanvang van de behandeling door zowel de therapeut als de cliƫnt getekend.


Als laatste wil ik benadrukken dat ik mij moet houden aan het beroepsgeheim. Dit houdt in dat alle informatie vertrouwelijk wordt behandeld en daarover het zwijgen wordt bewaard. Er kunnen zich bijzondere gevallen voordoen waarbij het gerechtvaardigd is de geheimhouding te doorbreken. Voor meer informatie hierover verwijs ik u naar de beroepscode en het tuchtrecht van de beroepsverenigingen.

7. Klachtenregeling en tuchtrecht

Tijdens uw behandeling of begeleiding, of in de relatie met uw hulpverlener, kan er iets misgaan. U heeft dan het recht om een klacht in te dienen. Uw klacht kan een ongenoegen over de manier van behandelen/begeleiden zijn. Het is belangrijk om eerst uw ongenoegen rechtstreeks te uitten bij uw hulpverlener. Want misschien rust uw klacht/ongenoegen op een misverstand of heeft u uw hulpverlener niet goed begrepen. Andersom kan natuurlijk ook; de hulpverlener heeft u niet goed begrepen. Als u merkt dat u uw klacht niet rechtstreeks bij uw hulpverlener kwijt kunt, kunt u het 'hogerop' zoeken. Daarnaast bestaat het tuchtrecht voor grensoverschrijdend gedrag van de hulpverlener.