Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

ABZ Vrijgevestigd Praktijk

Diensten aan bedrijven

ABZ Vrijgevestigd Praktijk is gebaseerd op het feit dat de behoeften van de klant van het grootste belang is. De dienstverlening/ behandeling is daarom volledig toegewijd om aan deze behoeften te voldoen. De behandelingen zijn multi-methodisch van aard, waarbij gebruik gemaakt wordt van verschillende sociaal wetenschappelijke & gedragstherapieën.


De methodieken die binnen de praktijk toegepast worden zijn persoonsgebonden, wat betekent dat het een op maat gesneden traject is. Er wordt niet alleen naar de klacht gekeken, maar naar de gehele mens. Het uitgangspunt binnen de praktijk is dat ieder persoon uniek is en zo dus ook de probleembeleving & oplossing, waarbij maatwerk van groot belang is voor het realiseren van een kwalitatieve dienstverlening.


Maatschappelijk werk/ psychosociale hulpverlening kan een effectieve methode zijn om ziekteverzuim, motivatieproblemen of andere arbeidsgerelateerde problemen op te lossen. De bron hiervan kan in de werksfeer maar ook in de privé situatie liggen. Kortdurende, oplossingsgerichte begeleiding van de medewerker is dan essentieel bij het vinden van een oplossing en het terugdringen van het ziekteverzuim. Preventie is daarom een belangrijk toepassingsgebied van de dienstverlening binnen de Praktijk. De kosten van ziekteverzuim of vermindering van prestaties liggen immers veel hoger dan de kosten die uitbesteed worden voor een kortdurend preventief behandel traject.  

De combinatie maatschappelijk werk/ Psychosociale hulpverlening kan o.a. worden ingezet bij de volgende arbeidsgerelateerde situaties

  • Stress, overspannenheid en burn-out
  • Verzuimpreventie en re-integratie
  • Motivatieproblemen
  • Problemen voortkomend uit de aard van de werkzaamheden
  • Aanpassingsproblemen bij verandering van functie of bij organisatieveranderingen
  • Verbeteren van persoonlijke effectiviteit en communicatie in de werksituatie
  • Problemen uit de privé-sfeer die van invloed zijn op het werk

Preventieve dienstverlening levert u de volgende voordelen op

Het bespaart U hoge ziektekosten door uitval

Het verhoogt de productiviteit en vitaliteit van medewerker(s)

Het verhoogt de continuïteit van uw bedrijf

Het verbetert de dienstverlening

Het creëert een prettigere werksfeer

Professionele begeleiding

Maatschappelijk werk/ Psychosociale hulpverlening is een bijzondere combinatie van dienstverlening & therapeutische behandeling. Het gaat hierbij niet alleen om de individuele psychosociale begeleiding, maar om de totaliteit van aspecten, waarin actieve stappen genomen worden. Een maatschappelijk werker (Social Worker) is een breed opgeleide generalist. Door deze vorm van behandelen bevordert de maatschappelijk werker/ psychosociale hulpverlener op professionele wijze en op basis van vertrouwen het herstel en evenwicht van de cliënt.  

Vertrouwen & eerlijkheid is een essentiële voorwaarde voor de behandeling. Als Maatschappelijk werker/ Psychosociale hulpverlener ben ik gebonden aan een beroepscode, ethische code die verplicht het besprokene onder zijn of haar beroepsgeheim te houden, ook wanneer het behandel traject betaald wordt door een derde partij, zoals een werkgever, een re-integratiebedrijf of een Arbo-dienst.

Kwaliteit

Maatschappelijk werk/ Psychosociale hulpverlening is een beroep dat vakbekwaamheid vraagt. Bij de behandeling gaat het erom de mogelijkheden en talenten die de cliënt zelf al bezit aan te spreken en te benutten. Dat vergt een professionele houding en goed vakmanschap, waarbij continu accreditatie en permanente bijscholing gevolgd wordt om de kwaliteit van de behandelaar te garanderen. Als Maatschappelijk werker/Psychosociale hulpverlener sta ik dan ook geregistreerd bij verschillende beroepsgroepen: de NFG, BAMW

De beroepsverenigingen voeren een licentie beleid, waarbij geregistreerde leden zich dienen te houden aan het beroepsprofiel, beroepscode & geheimhoudingsplicht. Er worden strenge eisen gesteld aan jaarlijkse bijscholing, supervisie, intervisie. Daarnaast is het klacht en tuchtrecht goed geregeld. Er wordt niets zonder de toestemming van de cliënt gedaan.

Indien deze vorm van behandelen U aanspreekt, kan er vooraf een offerte opgesteld worden, waarin het begin en de afronding van de therapie zal worden uitgelegd. Kosten ter preventie van ziekteverzuim kunnen gedekt zijn door uw arbodienst. Kijk uw verzekeringspolis hierop na.