Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

ABZ Vrijgevestigd Praktijk

Diensten

ABZ Vrijgevestigd Praktijk is gebaseerd op het feit dat de behoeften van de klant van het grootste belang is. De Praktijk is daarom volledig toegewijd om aan deze behoeften te voldoen. De behandelingen zijn multi-methodisch van aard, waarbij gebruik gemaakt wordt van verschillende sociaal wetenschappelijke & gedragstherapieën.


De Praktijk biedt een breed pakket aan diensten in de omgeving van Amsterdam en omstreken. De diensten worden op locatie, ambulant (in Uw eigen omgeving), telefonisch of per e-mail consult geboden, afhankelijk van de situatie.

Professionele begeleiding

Maatschappelijk werk/ Psychosociale hulpverlening is een bijzondere combinatie van dienstverlening & therapeutische behandeling. Het gaat hierbij niet alleen om de individuele psychosociale begeleiding, maar ook om de actieve stappen die daarin genomen worden. Een maatschappelijk werker (Social Worker) is een breed opgeleide generalist. Door deze vorm van behandelen bevordert de maatschappelijk werker/ psychosociale hulpverlener op professionele wijze en op basis van vertrouwen het herstel en evenwicht van de cliënt.


Vertrouwen & eerlijkheid is een essentiële voorwaarde voor de behandeling. Als Maatschappelijk werker/ Psychosociale hulpverlener ben ik gebonden aan een beroepscode, ethische code die verplicht het besprokene onder zijn of haar beroepsgeheim te houden, ook wanneer het behandel traject betaald wordt door een derde partij.

Kwaliteit

Maatschappelijk werk/ Psychosociale hulpverlening is een beroep dat vakbekwaamheid vraagt. Bij de behandeling gaat het om de totale beeld van de mens, en gaat het erom de mogelijkheden en talenten die de cliënt zelf al bezit aan te spreken en te benutten. Dat vergt een professionele houding en goed vakmanschap, waarbij continu accreditatie en permanente bijscholing gevolgd wordt om de kwaliteit van de behandelaar te garanderen. Als Maatschappelijk werker/Psychosociale hulpverlener sta ik dan ook geregistreerd bij verschillende beroepsverenigingen: de NFG en BAMW.


De beroepsverenigingen voeren een licentie beleid, waarbij geregistreerde leden zich dienen te houden aan het beroepsprofiel, beroepscode & geheimhoudingsplicht. Er worden strenge eisen gesteld aan jaarlijkse bijscholing, supervisie, intervisie. Daarnaast is het klacht en tuchtrecht goed geregeld. Er wordt niets zonder de toestemming van de cliënt gedaan.

Indicaties voor aanmelding

  1. Psychosociale/ psychische problematiek: psychosomatische klachten, depressieve klachten, verlieservaringen, verwerkingsproblemen, reactieve emotionele nood, eenzaamheidsproblemen, problemen met besluitvorming, gedragsproblemen, onzekerheid, minderwaardigheidsgevoelens, laag zelfbeeld, angststoornissen, motivatieproblemen e.a.
  2. Sociale problematiek: relatie- en gezinsproblemen, problemen op het gebied van assertiviteit, problemen op het gebied van de opvoeding, schooluitval.
  3. Materiële problematiek: problemen op het werk, werkeloosheid, financiële/ budgettering problemen, inkomen.
  4. Verslavingsproblematiek; bij verslaving gaat het niet alleen om de standaard verslavingsproblematieken zoals; alcohol, drugsverslaving, maar verslaving kan zich ook uiten op verschillende andere gebieden.

 Contra-indicatie

  1. Ernstige psychiatrisch stoornissen (tenzij in nauwe samenwerking met de behandelend psychiater).
  2. Ernstige financiële problematiek (hiervoor zal doorverwijzing plaatsvinden naar een schuld hulp organisatie).

Duur en kosten

De duur en kosten van het behandel traject zijn sterk afhankelijk van de vraag waarmee de cliënt zich meldt. Het aantal bijeenkomsten varieert gewoonlijk tussen de 8 á 10 gesprekken van ca. 1 tot 1,5 uur. Het kan soms voorkomen dat er meer sessies nodig zijn, maar dat zal dan ook met u besproken worden. De kosten voor welk traject dan ook, kunt u vinden onder het kopje Tarieven.

Wacht niet te lang!