Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

ABZ Vrijgevestigd Praktijk

Praktijk ABZ

Visie

ABZ Vrijgevestigd Praktijk streeft ernaar om preventieve, toegankelijke hulp op maat te leveren aan mensen met multi-probleem vraagstukken, in Amsterdam, ongeacht sekse, leeftijd, etniciteit, geloofsovertuiging en opleidingsniveau.

Doel

Doel van de dienstverlening is gericht op het vergroten en bevorderen van de sociale competenties van hulpzoekenden. Het is de bedoeling dat de handelingsbekwaamheid toeneemt, waardoor men zelfstandig vanuit eigen verantwoordelijkheid, vorm geeft aan de verbetering van eigen functioneren.

Werkwijze

De behandelingen binnen de praktijk zijn multi-methodisch van aard, waarbij gebruik gemaakt wordt van verschillende sociaal wetenschappelijke & gedragstherapieën. De methodieken die binnen de praktijk toegepast worden zijn persoonsgebonden, wat betekent dat het een op maat gesneden traject is. Er wordt niet alleen naar de klacht gekeken, maar naar de gehele mens. Het uitgangspunt binnen de praktijk is dat ieder persoon uniek is en zo dus ook de probleembeleving & oplossing. De inzichten voor de behandeling komen dan ook voort uit verschillende theorieën/ invalshoeken, waarbij de juiste methodiek toegepast zal worden.

Binnen de praktijk is het van groot belang aan te sluiten bij de persoon/ cliënt, waardoor er beter maatwerk geleverd kan worden en de therapie meer kans van slagen heeft. Het uiteindelijke doel van de behandeling is om preventief te handelen, waardoor herhaald gedrag voorkomen kan worden.

De hulpverlening kenmerkt zich door een actieve vorm van behandelen, waarbij aandacht besteed wordt aan de emotionele gesteldheid en het werkelijk doen van stappen binnen het behandelend proces, om praktische als emotionele problemen op te heffen.


Op het moment dat u contact opneemt (telefonisch of via het aanmeldingsformulier op de site), zal ik een afspraak met u maken voor een kennismakingsgesprek. De duur van een kennismaking gesprek is een half uur.


De diensten kunnen op locatie, ambulant (in Uw eigen omgeving) of via e-mail consulten plaatsvinden, afhankelijk van uw situatie.